Ehsaan Tahmid

Tamanna Muddaton Se Hai

Tamanna se hai dekhoon Tamanna se hai dekhoon dekhoon, dekhoon Wo jinke dam qadam se subah ne bhi roshni payi Wo jinke dam qadam se subah ne bhi roshni payi kar diya jisne wo dekhoon kar diya jisne wo dekhoon Wo jinki barkato se -o-bara baste me Wo jinki barkato se -o-bara baste me Tamanna ki wo dekhoon Tamanna ki ...

Read More »