Hafiz Muhammad Tahir Qadri

Mohammad is The Messenger

Who is the love one Who is Ar-Rahman Who is Al-Mannan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah (saw) Muhammad (saw) is tha messenger Allah is danishwar La ilaha illallah Muhammadur Rasoolullah (saw) Allah Allah Allah Allah hu Akbar Allah hu Akbar All praise is due to the one and Only He is the master of all creation He is the sustainer ...

Read More »

Karam Karam Maula

Karam karam, karam karam, karam karam maula Kar karam karam maula Tu badshah main haan gada rakhe bharam maula Kar karam karam maula Rahman bhi tu subhan bhi tu sultana da sultan bhi tu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Rahman bhi tu subhan bhi tu sultana da sultan bhi tu Duniya nu banawad wala tu Is duniya da ...

Read More »

Sar Mera Jhuka Hai

Allah mere Allah, Allah mere Allah Sar mera jhuka hai tere dar par mere Allah Sadqe me Mohammad (SAW) ke karam kar mere Allah Allah mere Allah Allah mere Allah Allah mere Allah Allah mere Allah Hai tu hi khuda sab ka tu hi paalne wala Majbooron ka mohtajon ka dukh taalne wala Tu hi to hai Aadam (A.S) ko ...

Read More »

Likha Hai Ek Zaifa Thi

Likha hai ek thi Ke jo mekkah me rahti thi Wo in baton ko sunti thi magar khamosh rahti thi Wo sunti thi Muhammad hai koi hashim gharane me Wo kahta hai khuda bas ek hai sare zamane me Wo sunti thi ki ki karta hai Wo apne haq ke farmane ki yun tameel karta hai Wo sunti thi jo ...

Read More »