Ilahi La Tu Azzibini

Badal ke bhes phir aate hain har zamane me
Agarche peer hain aadam jawan hain lat-o-manat

Ye ek sajda jise tu giran samajhta hai
Hazar sajde se deta hai adami ko najat

Khuda wanda main sartapa khata hun
Aseer-e-panja-e-hirs-o-hawa hun

Faqeeron khaksar-o-benawan hun
Bura hun par tere dar ka gada hun

Ilahi la tu Azzibini fa inni
Muqir run billazi qad kana minni

Ilahi tu Raheem-e-bekasan hai
Ilahi teri rahmat bekaran hai

Ilahi tu hi khallaq-e-jahan hai
Ilahi tujh pe sadqe jaan hai
Dil-o-jaan hai

Ilahi la tu Azzibini fa inni
Muqir run billazi qad kana minni

Ilahi mujh pe rahmat ki nazar kar
Mere aibon pe yarab darguzar kar

Shab-e-tariq dil me tu sahar kar
Kareem tu hai aur banda parwar

Ilahi la tu Azzibini fa inni
Muqir run billazi qad kana minni

Siwa tere nahin hai koi mera
meri jaan bhi hai teri dil bhi tera

Siyah bakhti ne aake dil ko ghera
Hai saya gunahon ka ghanera

Baqa tujh ko hai hasil main hun faani
Tere qabze me meri zindgani

Nadamat se hun yarab pani pani
Khudaya main tera banda hun saani

Ilahi la tu Azzibini fa inni
Muqir run billazi qad kana minni

Badal ke bhes phir aate hain har zamane me Agarche peer hain aadam jawan hain lat-o-manat Ye ek sajda jise tu giran samajhta hai Hazar sajde se deta hai adami ko najat Khuda wanda main sartapa khata hun Aseer-e-panja-e-hirs-o-hawa hun Faqeeron khaksar-o-benawan hun Bura hun par tere dar ka gada hun Ilahi la tu Azzibini fa inni Muqir run billazi qad kana minni Ilahi tu Raheem-e-bekasan hai Ilahi teri rahmat bekaran hai Ilahi tu hi khallaq-e-jahan hai Ilahi tujh pe sadqe jaan hai Dil-o-jaan hai Ilahi la tu Azzibini fa inni Muqir run billazi qad kana minni Ilahi mujh pe…

Review Overview

Summary : Your review is very important to us. We will welcome your review and try to improve more for you. Please click on stars to give your review. Thanks

User Rating: Be the first one !