Ya Ibad ur Rahman

Ho halqah yaran to baresham ki tarah naram
Barazm-e-haq wa batil ho to faulad hai momin

Aflak se iski harifana kashakash
Khaki hai magar khak se azad hai momin

Har lehza hai momin ki nayi shan nayi aan
Guftar me kirdar me Allah ki burhan
Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman

Qahhari-o-Ghaffari-o-Quddusi-o-Jabroot
Ye char anasir hon to banta hai musalman
Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman

Ham saya-e-Jibrail (as) ameen banda-e-khaki
Hai iska nasheman na bukhara na badakhshan

Ye raaz kisi ko nahin maaloom ke momin
Qari nazar ata hai haqeeqat me quran
Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman

Qudrat ke makasid ka ayar iske irade
Duniya me bhi mizan qayamat me bhi mizan

Jisse jigare lalah me thandhk ho wo shabnam
Dariyaon ke dil jisse dahal jayen wo toofan
Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman

Fitrat ke sarud-e-azli iske shab-o-roz
Aan-hamd me yakta sifat-e-surah-e-Rahman

Bante hain meri kargahe fikr me anjum
Le apne muqaddar ke sitare ko tu pahchan
Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman

Ho halqah yaran to baresham ki tarah naram Barazm-e-haq wa batil ho to faulad hai momin Aflak se iski harifana kashakash Khaki hai magar khak se azad hai momin Har lehza hai momin ki nayi shan nayi aan Guftar me kirdar me Allah ki burhan Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman Qahhari-o-Ghaffari-o-Quddusi-o-Jabroot Ye char anasir hon to banta hai musalman Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman Ham saya-e-Jibrail (as) ameen banda-e-khaki Hai iska nasheman na bukhara na badakhshan Ye raaz kisi ko nahin maaloom ke momin Qari nazar ata hai haqeeqat me quran Allah ki burhan ya ibad-ur-Rahman Qudrat ke makasid ka…

Review Overview

Summary : Your review is very important to us. We will welcome your review and try to improve more for you. Please click on stars to give your review. Thanks

User Rating: Be the first one !