Anas YounusArtist

Siddiq Ki Beti Siddiqah


5333 downloads

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Ye mera qalam ye meri zaban
Kya shan karenge teri bayan

Quran hai tera madha sara
Siddiq ki beti siddiqah

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Kya kahne hain teri rif’at ke
Kya kahne hain teri azmat ke

Masha Allah masha Allah
Siddiq ki beti siddiqah

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Ham kyun na karen teri ‘izzat
Aulad hai teri ye ummat

Sab jante hain maa ka rutba
Siddiq ki beti siddiqah

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Ye baat to ‘aine haqeeqat hai
Qadmon me tere jannat hai

Jo tumse hata dozakh me gira
Siddiq ki beti siddiqah

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Siddiq tha tera baap agar
Allah ka nabi (SAW) tera shohar

Inam hue tujh pe kya kya
Siddiq ki beti siddiqah

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Tareef teri tausif teri
Salman se kab ho sakti hai

Haq ho nahi sakta ter ada
Siddiq ki beti siddiqah

Tu ahliya-e-mahaboob-e-khuda
Siddiq ki beti siddiqah

Tu paykar ilm-o-sidq-o-safa
Siddiq ki beti siddiqah

Tags

Leave a Reply

Close
Close