ArtistMuhammad Al Muqit

Ya Rajaa’ee


58 downloads

Ya rajaee, ya rajaa’ee
Ya rajaee, ya rajaa’ee

Rabbahu ‘afuka inni
Linnuri muddti yadaya

Naz’utu asraru qalbi
Wa ji’utu ulqi asaya

Wa ashtaki ti sadri
Darban sahiqal ‘ataya

Bihi badatu walakin
Lam adri ma muntahaya

Lam adri yasi fihi
Wala ‘araftu hudaya

Wala ‘araftu zulami
Wala ‘araftu zuhaya

Wala li ghairuka dauwa
Ya rabbu yauman nidaya

Ya rajaee, ya rajaa’ee
Ya rajaee, ya rajaa’ee

Ilaika antas sabahi
Musaffadun bimasaya

Faskubbi ziyaka inni
Zumaana zallu sadaya

Lam adri min ee naba’an
Asqi janinar rakaya

Wa shatu la ma fihi
Yutfil laza fi hashaya

Rahmaka ya rabbi inni
Wa zauraqi wal khataya

Fi lujjatil laisa fiha
Minaz ziyai baqaya

Jafat wa ghazat walakin
Maziltu uzji rajaya

Ya rajaee, ya rajaa’ee
Ya rajaee, ya rajaa’ee

User Rating: Be the first one !
Tags

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Close
Close